Organisationsutveckling i form av teamanalys

Vid uppdrag form av teamanalys är aktuellt företags ledningsgrupp involvering central. Uppdraget inkluderar presentation, intervju med om så önskas egna tillvalsfrågor, personlighetsanalys samt återkoppling både individuellt och i grupp.

Flexibilitys teamanalys kan användas som stöd vid rekrytering vid val av interna samt externa kandidater. Med hjälp av teamanalys skapas en grund för förbättrad kommunikation och samarbete mellan gruppmedlemmar samt en effektivare möjlighet att ta vara på teamets individuella resurser. Även gruppens förändringsbenägenhet synliggörs.

Syfte

Fördelen för medarbetaren:

  • Ökad självkännedom genom att gå igenom personens styrkor och utvecklingsbara sidor.
  • Förståelse varför en del gruppmedlemmar agerar som de gör.
  • Ökad kommunikation och samarbete utifrån den givna handlingsplanen.

Fördelen för företaget och Chefen:

  • Får en tydligare bild av hur medarbetaren och gruppen uppfattar sin arbetssituation.
  • Insikt om hur medarbetarna ser på gruppens gemensamma handlingsplan.
  • Erhåller värdefullt material inför kommande utvecklingssamtal.
  • Inventering av gruppens medlemmar (om alt. 2 genomförs).

Summering

I ovanstående uppdragsförslag ingår tid för att diskussion av frågor vilka kunden vill behandla vid Flexibilitys individuella möten med respektive gruppmedlem. En tydlig presentation av upplägg och syfte inleder alltid ett uppdrag. Ovanstående process kan med fördel följas upp (dock ej tidigare än 6 månader efter genomförandet). Vid uppföljning väljs utifrån kundens behov och önskan de delar av arbetsprocessen om denna finner nödvändig att gå igenom.