Flexibility har mer än 15 års erfarenhet av rekrytering och organisationsutveckling. I vårt arbete mot företag och organisationer står individen alltid i centrum. Sedan 1993 är Flexibility certifierade i ett av världens mest spridda och använda personprofilsystem som är översatt på över 50 olika språk. Detta i kombination med löpande normering av instrumentet skapar den genomgående kvalitetssäkring som företagets grunder vilar på.