Urvalsmodell av kundens egna utvalda kandidater

Konsultstöd vid extern/intern rekrytering och personalplanering i syfte att bredda underlaget för personbedömning, val och beslut.

Arbetssätt

Insamling av företagsinformation och precisering av uppdraget

Informationen behövs för att Flexibility skall kunna relatera till testresultat och intervjuintryck.

Intervjuer och tester

Kandidaterna intervjuas av Flexibility. Därefter gör kandidaterna en Personprofilanays.

Referenser

Flexibility tar om så önskas referenser på de kandidater som testats.

Genomgång av kandidater

I Flexibilitys genomgång tas följande aspekter upp:

  • Befattningsbeskrivning
  • Kandidaternas egna profil
  • Starka egenskaper
  • Svaga egenskaper
  • Ledaregenskaper/ potential (vid chefsbefattning)
  • Motivation
  • Hur kandidaten ser på sin nuvarande situation. Passar denna för arbete, chef och för teamet?
  • Rekommendation av kandidat

Återkoppling

Kandidaterna får återkoppling på sina resultat från Personprofilanalysen.