Rekryteringsprocessen vid headhunting

Företagsbeskrivning

Baseras på grundliga intervjuer med uppdragsgivaren och anställda på förtaget.

Sökprofil

Skall godkännas av uppdragsgivaren. Innehåller realistisk bild av arbetet, svårigheter och möjligheter.

Urval intervjuer och tester

Personprofilen matchas mot kravprofilen på kandidaterna.

Presentation av kandidater

Skriftlig eller muntlig presentation. Efter utvärderingen från båda parter sker nästa steg.

Personlig presentation (där Flexibility kan medverka)

Båda parter bestämmer om de vill gå vidare d.v.s. det personliga mötet är ej ett bindande beslut.

Kandidat(er) som går vidare

Referenser lämnas först när anställningsvillkoren är klara och parterna är överens.

Anställning

Uppföljning

Sammanställning

Efter anställningen håller Flexibilit under 6 månader kontakt med uppdragsgivaren och den anställde. Möte med återkoppling kan om så önskas ingå om hur den anställde upplever det nya arbetet.