Rekrytering vid annonsering

Vid rekrytering i form av annonsering utför Flexibility:

Företags- och tjänstebeskrivning samt kravprofil/sökprofil
Annonsutformning och administration
Bearbetning av ansökningar
Registrering av samtliga ansökningar och bekräftelsebrev till samtliga ansökande

Urval

Första grovurval (uppfyller kraven – uppfyller nästan kraven – ej aktuella). Flexibility återkommer till samtliga kandidater oavsett om dessa går vidare eller ej.

Intervjuer

  • Första intervjuomgång i form av kortintervju
  • Urval nummer två efter kortintervju
  • Andra intervju i form av djupintervju och Personprofilanalys
  • Slutligt urval efter djupintervju

CV – presentation av slutkandidater för kund

Presentation av kandidater där uppdragsgivare väljer vilka kandidater man önskar gå vidare med.

Kandidatpresentation

Sammanställning

Flexibility lämnar en sammanställning över alla inkomna ansökningshandlingar samt överlämnar ansökningarna, om uppdragsgivaren så önskar.

Återkoppling och uppföljning

Efter avslutad rekryteringsprocess återkopplar Flexibility aktuella kandidater och resultat. Flexibility erbjuder även uppföljning av avslutat uppdrag inom sex månader eller utifrån kundens önskemål.